Varoluşçuluk

Varoluşçuluk

Jean-Paul Sartre

FelsefeDüşünce

E-Kitap

bitirildi

Korkak yaradılış yoktur çünkü. Sinirli yaradılışlar, halkın deyişiyle yoksul ya da zengin yaradılışlar vardır; ama insanı korkak yapan bu yaradılışlar değildir; bir şeyden vazgeçme ya da bir şeyi oluruna bırakma eylemidir. Yaradılış, edim demek değildir. Oysa korkak ancak yaptığı edimle, davranışla tanımlanır. Bu yönden düşünülürse kişi korkaklığından dolayı bal gibi suçlanabilir: İşte, insanların çekindiği ve sezinlediği de bu 'suçlanma' olgusudur. Bundan ötürü onlar, insanın ödlek ya da gözüpek doğmasını isterler. İsterler ki böylelikle suçluluktan kurtulmuş olsunlar!
Hiçbir şey –Tanrının varlığını gösteren en değerli kanıt dahi– kişiyi kendinden, benliğinden kurtaramaz.

© 2024

Taylan Tatlı

TwitterGithubInstagram